Lépjen kapcsolatba velünk!*Hozzájárulok személyes adataimnak a 2016/679/EU rendelet (GDPR-rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történo kezeléséhez a csatlakozási megállapodás megkötéséig. Adatvédelmi tájékoztató szöveg: A VELARI Nonprofit Kft., mint adatkezelo, a GDPR-rendeletnek és az Infotv.nek megfeleloen kezeli az adatokat kizárólag a csatlakozási megállapodás megkötése érdekében. Az adatkezelo adatfeldolgozót nem vesz igénybe, adattovábbítást nem végez, a tudomására jutott személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra. A csatlakozási megállapodás elmaradása esetén a személyes adatokat töröljük, amelynek megtörténtérol tájékoztatást küldünk.